Reklamační řád

  1. Kupující má právo nepoužité zboží v originálním obalu vrátit prodávajícímu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. K vrácenému zboží je kupující povinen přiložit originál účtenky a doklady spojené s dodávkou zboží. Vrácení kupní částky se v takovém případě provádí po kontrole vráceného zboží, a to bankovním převodem na účet kupujícího. Od částky za vrácené zboží si prodávající odečítá částku vynaloženou na dodání zboží kupujícímu.

 

  1. Na krmivo se poskytuje záruka 1 rok. Záruka se vztahuje na vady způsobené vadou materiálu či chybou výroby.

 

  1. Kupující je povinen vždy při převzetí zboží zkontrolovat, zda předměty dodávky nenesou známky poškození, popř. není poškozen obal. Pokud je obal poškozený, není kupující oprávněn zboží přijmout a je povinen sepsat s prodejcem nebo přepravcem zápis o poškození zásilky a musí neprodleně informovat odesílatele (prodejce) buď písemně nebo e-mailem.

 

 

Reklamované závady lze uplatnit:

  • e-mailem na prodejna@delikan.cz
  • telefonicky na čísle 581 773 736
  • osobně na prodejně DELIKAN: Na Kopečku 1431, Lipník nad Bečvou

 

Po obdržení oznámení o reklamaci vystaví prodejce kupujícímu potvrzení o doručení oznámení a bude rozhodnuto o dalším postupu ve věci reklamace.